ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH

SKATEPARK NIECZYNNY

DO ODWOŁANIA !!!

 

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, powołany został  1 stycznia 2016 roku. Przedmiotem jego działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Końskie w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

ZOSiR administruje:

·         Halą Sportową w Końskich przy ul. Kpt. Stoińskiego 3,

·         Stadionem sportowym przy ul. Południowej 80,

·         Stadionem sportowym przy ul. Sportowej 13,

·         Obiektem sportowym w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22

·         Obiektem sportowym w Końskich przy ul. Południowej 5

·         oraz prawie czterdziestoma placami zabaw, na terenie całego powiatu koneckiego.

 

Na poszczególnych obiektach odbywają się cykliczne imprezy sportowe. Hala Sportowa wynajmowana jest do południa szkołom ponadgimnazjalnym, natomiast po południu na dużej i małej płycie trenują pasjonaci piłki ręcznej i siatkówki.

Ćwiczenia fizyczne poprawiają kondycję. Jest to istotne, nie tylko dla sportowców, którym zależy na wyniku, ale dla każdego z nas, gdyż od naszej sprawności fizycznej, zależy to, jak będziemy się czuć. Cieszymy się, że młodzież i dzieci, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach na naszych obiektach. A4 Infociacho